VISA MASTERCARD Swedbank SEB LHV EVL
KalenderE - L, 09:00 - 17:00
E-posttartu@isekallur.ee
Telefon5833 0662
Facebook Instagram LinkedIn Ostukallur

Ostutingimused

1. ÜLDTINGIMUSED

Käesolevad Isekallur Tartu OÜ broneerimissüsteemi kasutustingimused (edaspidi Üldtingimused) reguleerivad aadressil tartu.isekallur.ee asuva rakenduse (edaspidi Broneerimissüsteem) haldaja, kelleks on Isekallur Tartu OÜ (registrikood 16763071, asukoht Lennuradari tee 12, Soodevahe küla, Rae vald, Harjumaa, 75322, tel +37258330662, e-post tartu@isekallur.ee, edaspidi Müüja), ja tartu.isekallur.ee Broneerimissüsteemi kasutaja (edaspidi Ostja) vahelisi Isekalluri broneerimissüsteemi kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti tartu.isekallur.ee kasutamise üldtingimusi.

1.1 Isekalluri Broneerimissüsteem hõlmab endas võimalust Ostjal sõlmida Isekallur Tartu OÜ internetikeskkonnas Müüjaga ostu-müügileping tartu.isekallur.ee kodulehel pakutava(te) teenuste suhtes. Lisaks sellele on täpsem ja täielik Isekalluri teenuste loetelu ja kirjeldus ära toodud Isekallur Tartu OÜ koduleheküljel tartu.isekallur.ee

1.1.1 Ostjaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Isekalluri teenuseid kasutamist kinnitab, et on Üldtingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

1.1.2 Juhul, kui füüsilisest isikust Ostja on alla 18-aastane, kinnitab Ostja ostu-müügitehingu sooritamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.

1.2 Enne teenuse suhtes ostu-müügitehingu teostamist ja ka muid Isekalluri teenuseid kasutades kinnitab Ostja, et ta on Üldtingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Üldtingimustega mittenõustuval Ostjal on keelatud Müüjaga sooritada Kauba suhtes ostu-müügitehingut.

1.3 Lisaks Üldtingimustele reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi Isekalluri kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Ostjal lähtuda ka Üldtingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.

2. MÜÜJA VASTUTUS LISANDUVA MATERJALI VASTAVUSE PUHUL JA MATERJALI MÜÜGIGARANTII

2.1 Ostjal on enne kauba mahahlaadimist, materjali nõuetele mittevastavuse või puuduse korral, õigus nõuda Müüjalt materjali vahetamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta materjali vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda transpordi teenuse (edaspidi Transpordikulu) suhtes sõlmitud ostu-müügilepingust.

2.2 Müüja ei vastuta kauba kvaliteedi eest, kui Ostja ise soovib puudusega kaupa, või kauba puudusi on Ostjale selgitatud.

2.3 Müüja ei vastuta materjali mittevastavuse või ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või muul viisil, peale materjali maha laadimist.

2.4 Müüdava materjali suhtes võib, kuid ei pruugi kehtida ka materjali tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse materjali tootja tingimustes. Ostjal on õigus teda huvitava materjali tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole kasutades selleks Isekallur Tartu OÜ e-maili saates päring aadressile tartu@isekallur.ee, helistades telefoninumbrile 5833 0662.

2.5 Müüja ei garanteeri müüdava toote niiskussisaldust ja sellest tulenevat erikaalu muutust, kui toote laadimine toimub vastavalt ilmastikutingimustele avatud oludes sh. kõik karjäärimaterjalid ja maavarad. Kuiva ilmaga võib olla toode oma omadustelt kuivem või vihmase ilmaga niiskem.

3. TEENUS, HINNAD, KÄTTESAADAVUS   

3.1 Kõikide tartu.isekallur.ee kodulehel müüdavate teenuste hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis ostu-müügitehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.

3.2 Lisaks Transpordikulu ostu-müügihinnale kohustub Ostja tasuma ka transportija poolt veatava materjali hankekulud. Väljaspool kodulehel kirjeldatud Tsoone on Transpordikulu suurus kokkuleppel ja tehingu sõlmimisel (seehulgas telefoni teel) nõustutakse Üldtingimustega.

3.3 Hangitava materjali kulud lisanduvad Transpordikulule ja tarnitava materjali kogus võib varieeruda +/- 20% ulatuses.

3.4 Müüjal on ilma ette teatamata igal hetkel õigus muuta hindu ja tingimusi. Juhul, kui Müüja muudab Transpordikulu hindu pärast Ostja poolt Kauba suhtes tellimuse esitamist, kohustub Müüja müüma Kauba Ostjale hinnaga, mis kehtis Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Ostja poolt ostu-müügitehingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Ostjal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe hüvitamist või Kauba müümist pärast ostu-müügitehingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.

3.5 Juhul, kui tehnilise vea tõttu on tartu.isekallur.ee kodulehel pakutava Transpordikulu hind muutunud/muudetud võrreldes vastava tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, siis on Müüjal õigus taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Ostja poolt sõlmitud ostu-müügitehingust eeldusel, et Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud.

3.6 Ostja peab Isekalluri Broneerimissüsteemi kasutades arvestama, et materjali tellimisel võib materjali soovitav kogus tegelikust saadavusest erineda. Samuti peab Ostja arvestama, et tema poolt soovitav transpordi teenus broneeritakse Müüja poolt Ostjale alles pärast Transpordikulu eest tasumist Üldtingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Ostjale arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Ostja poolt soovitud materjal on otsas või seda ei ole võimalik hankida Isekallur Tartu OÜst mitteolenevatel põhjustel. Mõlemal viimasel juhul sooritatud ostu-müügitehingu eest ei vastuta Müüja Ostjale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Kui selgub, et materjali ei ole võimalik hankida siis maksab Isekallur Tartu OÜ tehingu summa tagasi või vahetab soovitud materjali tellija nõusolekul. Ostjal ei ole sellises olukorras õigust nõuda Müüjalt ostu-müügitehingu täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.

3.7 Ostja on kohustatud Isekalluri Broneerimissüsteemi kasutades arvestama, et materjali tooteinfo leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Kauba tegelikust väljanägemisest. Ostjat huvitava Kauba kohta täieliku ülevaate (sh toote tehnilised omadused ja väljanägemine) saamiseks on Ostjal õigus pöörduda Müüja poole läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile tartu@isekallur.ee või helistades telefoninumbrile 58330662

4. TELLIMUSE VORMISTAMINE

4.1 Ostja poolt Isekalluri Broneerimissüsteemis välja valitud teenuse suhtes ostu-müügitehingu sooritamiseks tuleb Ostjal lisada kauba soovitav kohale toimetamise viis, asukoht ja materjal virtuaalsesse ostukorvi.

Vali esilehelt soovitud materjal. Selleks kliki materjali ees olevale ringile või vali materjali soovitud kogus.

Sisesta soovitud sihtkoht lehel olevasse kaardirakendusse.

Vali Sulle sobilik kohaletoimetamise aeg klikkides soovitud aja ees olevale ringile.

Koorma tellimiseks kliki nupule “Telli koorem” ja liigu edasi OstuKalluri lehele.

OstuKalluri lehel veendu oma tellimuse sisus, vaadates üle, kas valitud materjal, kogus ja tarneaeg on õige. Vajadusel saad lisada OstuKallurisse ka teisi materjale. Tuletame meelde, et lisades mitu materjali OstuKallurisse, on vaja igale materjalile valida eraldi kohaletoimetamise aeg.

Tellimuse kinnitamiseks sisesta oma kontaktandmed ja tarneaadress. Veendu, et sisestatud info on korrektne.

Vali sobiv makseviis klikkides soovitud valiku ees olevale ringile. Kui tasud pangaülekandega, suunatakse Sind pangalehele. Pärast makse sooritamist pangas vajuta kindlasti nupule “Tagasi kaupmehe juurde”. Kui tasud sularahas, toimub maksmine materjali üle andes kohapeal. Pärast tellimuse kinnitamist saadame arve Sinu poolt sisestatud e-maili aadressile.

Kui vajad abi ostu sooritamisel, võta julgelt ühendust meie klienditeenindusega kirjutades aadressil tartu@isekallur.ee või helistades numbril 58330662.

5. TELLIMUSE TÄITMINE

5.1 Ostja on kohustatud Müüjat teavitama kui Ostja objekt asub veoautokeelualas või massipiirangu alas. Juhul kui Ostja ei ole Müüjat eelnevalt nimetatud asjaoludest teavitanud, siis ei vastuta Müüja tellimuse ajalise viibimise või edasilükkumise eest, ning sellega Ostjale tekitatud kahjude eest. Ajaline viibimine on aeg, mis on vajalik läbipääsu loa taotlemiseks. Samuti peab Ostja tasuma Müüjale kõik tekitatud kulud (sh. tühisõidu), mis on tehtud materjali kohale toimetamiseks ja läbipääsuloa taotlemiseks. 

5.3    Ostja näitab sihtpunktis koorma maha laadimise koha. Kui kohta ei näidata Ostja/kliendi poolt valib sobivaima koha autojuht. Masinate suuruse ja raske kaalu tõttu ei vastuta Müüa mistahes nõuete eest mis on tekkinud sihtpunktis koorma maha laadimisel või Ostja poolt näidatud kohta manööverdamisel seehulgas äärekividele, unikivile, murule, postidele, elektriliinidele ja muudele objektidele tekitatud kahjude eest. Auto kinni jäämisel Kliendi poolt soovitud sihtkohta manööverdamisel katab väljatõmbamise kulud Ostja. Evakuaatori ehk veoauto puksiiri tunnihind on al. 85eur/h + käibemaks. 

 

5.4 Müüja kohustub koheselt pärast Tingimuste ostu-müügitehingu sõlmimise kohta informatsiooni saamist asuma ostu-müügitehingut täitma, väljastades ostu-müügitehingu objektiks oleva Transpordikulu arve Ostja poolt märgitud e-postile. Paberarve väljastamise tasu ei ole, lisandub pakenduse ja transpordi kulu vastavalt Smartpost ja Omniva hinnakirjadele.

5.5 Ostja ostetud Kaup toimetatakse Ostja poolt märgitud Eesti Vabariigis asuvasse sihtkohta Broneerimissüsteemis märgitud tarneajaks ning Kauba üleandmine Ostjale toimub tööpäeviti ajavahemikus 08:00-20:00. Kokkuleppel võib Kauba üleandmine toimuda ka teisel, Ostjale sobival ajal.

5.6 Kui pärast ostu-müügitehingu sõlmimist selgub, et Ostja poolt ostetud materjali ei ole pakkuda ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et materjali kohaletoimetamine Broneerimissüsteemis määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Ostjale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul alates Kauba kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud materjali kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja.

5.7 Juhul, kui materjali sihtkohta toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu sellega seotud arusaamatus on tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Ostjal puudub õigus käesoleva Lepingu alusel ostu-müügilepingust taganemisel saada tekkinud kahjude hüvitamist ja nõuda raha tagasi.

5.8 Mittevastavast materjalist tuleb Ostjal kirjalikult esitada taotlus kompensatsiooniks, peale mida tuvastatakse 15. päeva jooksul alates kirjaliku taotluse saamisest, kas Ostjal õigus kompensatsioonile. Kui ilmneb, et Ostja esitatud puudused on seotud tema poolse eksimusega tellimuse vormistamisel ning on esitatud ebatäpne või ebaõige info soovitud materjali kohta, puudub Ostjal õigus käesoleva Lepingu alusel saada tekkinud kahjude hüvitamist ja nõuda raha tagasi või muud kompensatsiooni.

5.9 Ostja peab Transpordikulule lisandunud materjali kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et peale teenuse (Transpordikulu) osutamist ja materjali üleandmist, ei vastuta Müüa materjalile tekkinud kahjude eest. Samuti ei vastuta müüa võimalike Ostja või vääramatu jõu poolt tekitatud kahjude eest, kui müüa ja ostja on kokku leppinud, et Kaup laaditakse maha Ostja määratud sihtkohta ilma Ostja kohalolekuta ja Ostja väljendab suusõnaliselt, et eemaloleku tõttu ta ei soovi või tal ei ole võimalik allkirjastada kättesaamise akti.

5.10 Mittevastava või puudustega materjali kompensatsiooniõigus puudub, kui Ostja ei ole materjali eest tasunud või kui materjal on Ostja soovitud sihtkohta maha laaditud. 

6. OSTU-MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE

6.1 Ostjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda olukorras, kus Ostja ja Müüja vahel on ostu-müügitehing sõlmitud, kuid Kauba kohaletoimetamine Ostja poolt määratud sihtkohta viibib Müüjast tuleneval põhjusel ja müüja ei ole Ostjat teavitanud vastavalt punkt 5.3 sätestatud tingimustel. Ostjal on õigus sellisest lepingust taganeda 2 tööpäeva jooksul alates Müüjalt Kauba viibimise ja selle põhjuste kohta teadasaamisest, esitades Müüjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse.

6.2 Broneerimissüsteemis broneeritud Transpordikulust on võimalik taganeda 7 päeva enne Broneerimissüsteemis märgitud kohaletoimetamise tähtaega.

6.3 Ostjal puudub õigus Üldtingimuste alusel ostu-müügilepingust taganeda peale kauba kohaletoimetamist, kui ostu-müügilepingu objektile ehk Transpordikulule lisanduvaks materjaliks on:

6.3.1 Asi, mida ei saa selle olemuse tõttu tagastada näiteks liiv,muld,kruus,killustik jms maavarad.

Ostjal on õigus tagastada puhas, kasutamata ja puudusteta materjal juhul, kui Ostja kannab kõik uuesti pealelaadimise ja tagastamise transpordiga seotud kulud.

6.4 Ostja poolt tähtajalise või Müüja eksimusest tingitud lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Ostjale Kauba eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu.

6.5 Müüja kannab raha tagastatud Kauba eest tagasi Ostja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani.

6.6 Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on tartu.isekallur.ee pakutava Transpordikulu või teenuse objektile lisanduva materjali hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Kauba tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Kauba juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Kaubale kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Kaupa Ostjale veel ostu-müügitehingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus ostu-müügilepingust taganeda ka olukorras, kus vahetult pärast Ostja poolt Kauba eest tasumist selgub, et Ostja poolt soovitud Kaup on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Ostja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Ostjale tema poolt Kauba eest tasutud ostu-müügihinna koos tasutud Transpordikuluga.

7. VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA ÕIGUSED

7.1 Kõik autoriõigused Isekallur Tartu OÜ kodulehel esitatud teostele kuuluvad Müüjale või on Müüja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele kasutajatingimustele.

7.2 Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Üldtingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Ostjale tekitatud kahju eest või Kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust (vääramatu jõud), mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha.

7.3. Isekallur ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Ostjale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate Üldtingimuste raames.

7.4. Isekallur ei kompenseeri Ostja kulusid, mis tekivad asjaoludest, et Ostja võttis enda peale kolmandate (Isekallurist mittesõltuvate) isikute ees kohustusi.

7.5. Isekallur ei kompenseeri Ostjale koorma laadimisel tekitatud kahju ega tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju. 

7.6. Isekallur ei kompenseeri Ostjale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

7.7. Isekallur ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Ostjale tulenevalt asjaolust, et Isekallur on kasutanud õigust Ostju-Müügilepingust taganeda.

7.8 Ostja ei ole vabastatud lepingu tingimuste täitmisest juhul kui ta ei ole tutvunud lepingu tingimustega või ei ole lepingust saanud aru muudel põhjustel sh. keeleliste takistuste tekkimisel. Üldtingimused toetuvad põhimõtetele, et Seaduse ja Üldtingimuste mittetundmine ei vabasta tehingu pooli vastutusest.

7.9 Ostja ja Müüja vahel Isekalluri Broneerimissüsteemi kasutamisel, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Ostja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.

7.10 Kui Ostja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ostu-müügilepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted).